Prawo jazdy Warszawa - serwis na temat nauki jazdy w Warszawie - szkoły, ceny, zasady zdawania
Menu:
Ciekawe strony:

LOK


ul. Bema 60
Warszawa
(inne biura: ul. Chocimska 14)

Biuro główne czynne:

Telefon: 
e-mail: 
Strona www:

Kategorie A, B, B+E, C, C+E
Cena za kat. B 1400 zł
Opłata za egzamin wewnętrzny 0 zł
Materiały dydaktyczne materiały szkoleniowe w cniekursu
Płatność za kurs w ratach możliwość opłaty za kurs w ratach
Dodatkowa godz. kat. B po kursie 40 zł
Dodatkowa godz. kat. B bez kursu 45 zł
kursy dla niepełnosprawnych - kursy dla niepełnosprawnych brak danych
kursy dla gluchoniemych - kursy dla głuchoniemych brak danych
courses in English - courses in English no data

Opinie o tej szkole


Dodaj nową opinię:
Ogólna ocena dla tej szkoły:


W celu potwierdzenia wpisz słownie cyfrę "7":Informacja ze strony www szkoły:

   prawojazdy Ośrodek Szkolenia Zawodwoego Kierowców Ligi Obrony Kraju w Warszawie

uprzejmie informuje, że prowadzi kursy kierowców na prawo jazdy kat. A, B, C, D, B/E, C/E
Kategoria A
a) 30 godzin zajęć teoretycznych,
b) 20 godzin zajęć praktycznych ,
Zajęcia praktyczne prowadzone są na motocyklu Yamacha 250 .
Nauka jazdy odbywa się przez pięć dni w tygodniu.

Kategoria B
a) 30 godzin zajęć teoretycznych,
b) 30 godzin zajęć praktycznych,
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na samochodach Toyota Yaris
Nauka jazdy odbywa się pięć dni w tygodniu.

Kategoria B+E
c) 20 godzin zajęć teoretycznych,
d) 15 godzin zajęć praktycznych ,
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na samochodzie VW Transporter
Nauka jazdy odbywa się pięć dni w tygodniu.

Kategoria C
a) 20 godzin zajęć teoretycznych,
b) 30 godzin zajęć praktycznych,
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na samochodzie MAN
Zajęcia teoretyczne odbywają się 5 dni w tygodniu.

Kategoria C+E
c) 20 godzin zajęć teoretycznych,
d) 25 godzin zajęć praktycznych,
Zajęcia praktyczne przeprowadzane są na samochodzie MAN
Zajęcia teoretyczne odbywają się 5 dni w tygodniu.

Kategoria D
a) 20 godzin zajęć teoretycznych,
b) 60 godzin zajęć praktycznych (dla posiadaczy kat. B),
40 godzin zajęć praktycznych ( dla posiadaczy kat. C),

Kurs na wózki widłowe

Szkolenie na wózki - elektryczne, spalinowe, gazowe
Egzamin końcowy - na miejscu w Ośrodku LOK

Ośrodek jest właścicielem programu nauczania Nr 930/IV/2005
- cześć teoretyczna 52 godziny lekcyjne-52 h x 45 min.
- zajęcia praktyczne 15 godzin lekcyjnych � 15 h x 45 min.
Uwaga :
4 godziny- przygotowanie do wymiany butli gazowej
4 godziny - praktyczna wymiana butli gazowej
Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych.
Ośrodek posiada wózek widłowy marki Nissan spalinowo-gazowy oraz wózek akumulatorowy BUŁGAR.
Kursanci muszą posiadać badanie psychologiczne i lekarskie.


Program zajęć praktycznych :
1. Przygotowanie do jazdy i przegląd pojazdu przed wyjazdem. Ruszanie z miejsca. Opanowanie dynamiki ruchu samochodu.
2. Jazda po wyznaczonej trasie przy wykorzystaniu różnych biegów. Wykonanie skrętów. Redukcja biegów. Jazda do tyłu.
3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu na placu manewrowym:
- jazda pasem ruchu do przodu,
- parkowanie skośne (wjazd przodem - wjazd tyłem),
- parkowanie prostopadłe ( wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem),
- parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem),
- zawracanie,
- ruszanie z miejsca na wzniesieniu.
4. Kierowanie samochodem w ruchu miejskim o małym i średnim natężeniu ruchu. Praktyczne wykonanie zagadnień z pkt. 3 w ruchu drogowym.
5. Kierowanie pojazdem poza obszarem zabudowanym lub po drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h na odcinku co najmniej 50 km.
6. Kierowanie samochodem w ruchu miejskim o dużym natężeniu ruchu, (siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego).
7. Doskonalenie techniki kierowania samochodem. Kierowanie samochodem w ruchu drogowym w okresie od zmierzchu do świtu.
Po odbyciu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej ( przeprowadzonej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych) i praktycznej ( przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym). Po ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego osobom, które posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, oraz uzyskały pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, kierownik ośrodka szkolenia kierowców wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Szkolenie z zakresu przewozu osób lub rzeczy w ramach oferty
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego
W skład oferty wchodzą kursy doszkalające dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy :
-kurs podstawowy trwa 5 dni 
- kurs dodatkowy trwa dwa dni 
Kurs podstawowy obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 4,35 godzin zajęć praktycznych.
* W przypadku skierowania grupy powyżej 5 osób Ośrodek Szkolenia Kierowców może udzielić rabatu.
   Polecamy:prawo jazdy


Strona główna
statystyka     wszelkie prawa zastrzeżone - Prawo jazdy Warszawa